DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Rozpisy závodů

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

 

Rozpis jezdeckých závodů.

                                     4.7. 2015.

  1. Základní údaje.

 

  1. Pořadatel  :  Jezdecká stáj statek Našiměřice, MG  0294.
  2. Datum konání : Sobota  4.7. 2015.
  3. Místo konání : Našiměřice 1, okr. Znojmo,(statek).
  4. Kolbiště : 100 x 60m, pískové s textilií.
  5. Opracoviště : 100 x 60m, travnaté s pískem.
  6. Funkcionáři závodů:

    

Ředitel : Richard Novák.

Sekretariát : Romana Nováková.

Hlavní rozhodčí : Jarmila Konečná.

Rozhodčí : Iveta Adámková, Iva Trtíková, Ladislav Becha.

Stavitel : Pavel Koláček..

        Komisař na opracovišti : střídavě člen sboru rozhodčích.

        Výpočetní technika : Libor Pernica, 732 169 273.

       

2. Technické údaje.

 

2.1.  Předpisy : Pravidla jezdeckého sportu (PJS), jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

                         Výklad hobby soutěží 2013 schválený VV ČJF 16.1.2013.

2.2.  Soutěže :

 

        č. 1. -   Parkur  70 cm.  Hobby soutěž N9.3.

                    Rozhodování PJS čl.298.2.1 na limitovaný čas.

                    Věcné ceny pro první tři umístěné.

 

        č. 2. -   Parkur ZM ( 90 cm). Hobby soutěž N9.3.

                    Rozhodování PJS čl.298.2.1 na limitovaný čas.

                    Věcné ceny pro první tři umístěné.

 

        č. 3. -   Parkur stupně  Z s následným rozeskakováním. Tato soutěž je započítávána do

   .                seriálu Profiequis Cup 2015 v kategorii B.

                    Rozhodování PJS čl.238. 2.2., rozeskakování dle čl.298.2.4

                    Věcné ceny pro prvních pět umístěných.

 

        č. 4. -   Parkur stupně  ZL.

                    Rozhodování PJS čl.238. 2.2.                                                                                                                                                                               

                    Ceny : : 3 000,- Kč ( 1000, 700, 500, 400, 400).

 

        č. 5. -   Soutěž se stupňovanou obtížností do 120 cm se žolíkem 130cm. Tato soutěž je

                    započítávána do seriálu Profiequis Cup 2015 v kategorii A.                                   ..                  Rozhodování  PJS čl.269.1,5.  V zákl. kole na čas.

                    Ceny : 3 500,- Kč ( 1200, 800, 600, 500, 400).

 

      

              

 

 

 

2.3.  Časový rozvrh závodů :

 

         Sobota 4.7. 2015 – 8.00 – 9.00  prezentace v sekretariátu na tribuně ( je možno                                             prezentovat se telefonicky na čísle 721 975 701).

                                            10.00  soutěže č. 1,2,3,4,5

 

 

3. Všeobecné údaje .

 

3.1.  Přihlášky na adresu  -  Richard Novák,

                                            Našiměřice 1, 671 76, tel 721 707134,

                                            e-mail :  richard_novak@seznam.cz.

3.2.  Uzávěrka přihlášek   -  1.7.  2015.

3.3.  Startovné : 200,-Kč v hobby soutěžích č. 1 a 2.

                          300,- Kč v soutěžích č. 3,4,5.

                               

3.4.  Upozorňujeme na nutnost ústroje jezdců dle PJS v hobby soutěžích (čl. 2b výkladu).

3.5.  Dekorování jezdců dle PJS.    

3.6.  Veterinární předpisy : Podmínky OVS pro přesun koní v sezoně 2015, platné od 4.6. 2015.

 

 

4. Poskytované služby.

 

4.6.  Veterinární a podkovářská služba oproti úhradě.

        Lékařská služba zajištěna přítomným zdravotníkem.

4.7.  Ustájení je možno předem telefonicky dohodnout na mob. 721 975 701 ( R. Nováková) .    .       v ceně 300,- kč/box/den.

 

5. Ostatní ustanovení.

 

5.1.   Pořadatel nezodpovídá za nehody a nemoci, které postihnou účastníky soutěží.

5.2.   Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pořadatele.

 

 

 

 

Rozpis schválen VV JMO dne :

 

                                                                                     Za JS statek Našiměřice R. Novák.